Gry Bay

Synoptik

Reklamefilm (2001).

Filmen blev produceret af Hundred Percent Film Production.

Instruktør: Niels Thomsen.


Se reklamefilmen her…